IMG_0329_1024x768

Ana Kolon Doğalgaz Tesisatı

İlk olarak İzgaz abonelik işlemi yapılır.

Binanız için İzgaz kurumu tarafından servis kutusu bırakılmışsa eğer;

Yapılacak tesisatın projesi tarafımızdan çizilir ve İzgaz kurumuna onaylanmak üzere gönderilir.

Bina ana kolon gaz tesisatı projesi onaylandıktan sonra tesisat yapılır.

Ana kolon gaz tesisatı servis kutusundan daire giriş kapılarına kadar yapılır.

Ana kolon gaz tesisatı İzgaz kurumunun uygunluk verdiği malzemeler kullanılarak yapılır.

Ana kolon  gaz tesisatı proje aşamasında 1 yıl sigorta kapsamına girer

Beraberinde daire içi gaz tesisatı yapılmışsa;

Proje onayından sonra kullanıcı İzgaz  kurumu ile kullanım sözleşmesi yapar.

Sözleşmeden sonra İzgaz kurumundan doğalgaz sayacı tarafımızdan veya tarafınızdan alınarak montajı yapılır.

İzgaz kurumundan gaz açma randevusu alınır ve tarafınıza bildirilir.

Randevu günü ve saatinde gazınız açılır ve gerekli servisler tarafınıza yönlendirilir.

IMG_0326_1024x768

Daire İçi Doğalgaz Tesisatı 

İlk olarak İzgaz abonelik işlemi yapılır

Yapılacak tesisatın projesi tarafımızdan çizilir ve İzgaz kurumuna onaylanmak üzere gönderilir

Daire içi gaz tesisatı projesi onaylandıktan sonra tesisat yapılır.

Daire giriş kapısına konulan vanadan itibaren gaz hattı daire içindeki kullanılan cihazlara kadar yapılır.

Daire içi gaz tesisatı İzgaz kurumunun uygunluk verdiği malzemeler kullanılarak yapılır.

Daire içi gaz tesisatı proje aşamasında 1 yıl sigorta kapsamına girer

Proje onayından sonra kullanıcı İzgaz  kurumu ile kullanım sözleşmesi yapar.

Sözleşmeden sonra İzgaz kurumundan doğalgaz sayacı tarafımızdan veya tarafınızdan alınarak montajı yapılır.

İzgaz kurumundan gaz açma randevusu alınır ve tarafınıza bildirilir.

Randevu günü ve saatinde gazınız açılır ve gerekli servisler tarafınıza yönlendirilir.